Žali.lt archyvo nuotr.

Žaliųjų susivienijimas sveikina Seimo sprendimą apmokestinti privačių miško savininkų pajamas už parduotą medieną ir nenukirstą mišką.
Surinktus mokesčius planuojama panaudoti miško kelių remontui, miškų priešgaisrinės sistemos organizavimui, stichinių nelaimių padarinių ir masinių ligų bei kenkėjų židinių likvidavimui, kitoms bendrosioms miškų ūkio reikmėms. Urėdijos jau eilę metų moka analogiškus mokesčius, todėl šiandien išimtis turintys miško išteklių prekyba užsiimantys privatūs ūkio subjektai taip pat turi prie to prisidėti.

Susivienijimo Žali.LT koordinatoriaus pavaduotojos Virginijos Vingrienės nuomone, šis mokestis yra ne tiek atlyginimas už naudojimąsi gamtos ištekliais, kiek teisingumo kitų miško valdytojų atžvilgiu išraiška. „Nemokėdami šio mokesčio ir naudodamiesi gamtos ištekliais išimtinai tik asmeninio pasipelnymo tikslais, privačių miškų savininkai iki šiol turėjo išskirtinę privilegiją, o jų medieną prekybai vežančių miškavežių ratais sudarkytų kelių remonto išlaidos gulė ant mokesčių mokėtojų pečių. Tuo tarpu valstybinių miškų valdytojai ne tik moka papildomą mokestį į biudžetą, bet be miškų išteklių naudojimo, dar vykdo ir miškų puoselėjimo, bioįvairovės, retų paukščių ir aplinkos išsaugojimo programas“, teigia žalioji aktyvistė.

Nors nustatytas 5 proc. mokestis gamtai ir visuomenei daromos žalos dėl masiškai ir neatsakingai iškertamų miško plotų nekompensuoja, tačiau jis bus bent nedidelė moralinė drausminamoji priemonė. Šiandien pernelyg liberalus požiūris į privačių miškininkų veiklą, sudaro puikias sąlygas miškų niokojimui ir atveria kelius papiktnaudžiauti. Dėl ko padaroma žala gamtai ir visuomenei, o nesaugiu greičiu važinėjantys pakrauti miškavežiai ne tik suardo miškų ir gyvenviečių kelius, bet didina skaudžias pasekmes nešantį avaringumą ir grėsmę žmonių gyvybei.

Žaliųjų atstovams visiškai nesuprantamas miško savininkų asociacijos, atstovaujančios tik stambiųjų miško kirtėjų interesus nepasitenkinimas, protestai ir gąsdinimas iškelti savo verslą į kaimynines šalis. „Toks požiūris tik patvirtina egoistinį požiūrį, pagrįstą vis didėjančiu godumu. Akivaizdu, kad privačių miškų savininkai ir juos palaikantys asmenys miškų nuosavybę suvokia vien tik kaip galimybę pasipelnyti, visiškai ignoruodami teisiškai reglamentuotas pareigas ir pagrindinę jų kaip savininkų misiją – saugoti ir puoselėti jiems patikėtą gamtos turtą. Galiausiai, būtina suvokti, kad už naudojimąsi visiems bendrais gamtos ištekliais ir infrastruktūra privaloma susimokėti. Be to, būtina atlyginti gamtai ir žmogui padarytą žalą“, įsitikinusi V. Vingrienė.

Žaliųjų atstovai abejoja, ar tokio dydžio mokestis pažabos privačių miškininkų savivalę ir apribos iki šiol vyravusius masinius miškų kirtimus, todėl mano, kad gamtos turtų naudojimo apmokestinimas turi būti didesnis, o privačių miškų kirtimo reglamentavimas ir savininkų veiklos priežiūra sugriežtinti.

Reklama: Remontas

Taip pat skaitykite: