Sauliaus Žiūros nuotr.

Vilnius skiria vis daugiau dėmesio darnaus judumo principų įgyvendinimui – dar birželio 29 d. miesto savivaldybėje įvyko pirmasis tarptautinio „InnovaSUMP“ projekto vietinės suinteresuotosios grupės susitikimas. Jo metu buvo pristatytas „InnovaSUMP“ projektas bei laukiami projekto rezultatai. Apie juos diskutavo projekto partnerio SĮ „Susisiekimo paslaugos“ ir kviestinių svečių – SĮ „Vilniaus planas“, Lietuvos automobilių kelių direkcijos, LR susisiekimo ministerijos, LR aplinkos ministerijos, Lietuvos žaliųjų partijos, Lietuvos dviratininkų bendrijos, Lietuvos žmonių su negalia sąjungos ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro – atstovai.

„Šio projekto tikslas – paruošti vietinės reikšmės veiksmų planus, kurie suteiktų galimybę įsisavinti ir per trejus metus įgyvendinti projekto metu nustatytas darnaus judumo miestuose planų metodikos inovacijas. Jos remsis maža anglies dioksido emisija pasižyminčio transporto ekonomikos skatinimu“, – teigia projekto Lietuvoje koordinatorė, SĮ „Susisiekimo paslaugos“ Tarptautinių projektų vadovė Gintarė Krušinskaitė.

„InnovaSUMP“ projektas apims esamų darnaus judumo miestuose planų metodikos analizę, inovacijų vystymą ir jų pritaikymą tikromis sąlygomis. Projekto metu ketinama plačiau analizuoti šias keturias darnaus judumo miestuose planų metodikos sritis: keleivių elgesio tyrimo įtraukimą ir potencialių vartotojų apklausų analizę naujų sistemų ir rodiklių taikymui, o taip pat – apmokestinimo ir finansavimo priemonių integraciją. Į analizę bus įtraukta ir lankytinų bei turistinių vietų planavimas tvariam miesto svečių judumui užtikrinti, įskaitant lankytinų vietų pasiekiamumą tvariomis transporto priemonėmis ir Darnaus judumo miestuose plano bei Tvarios energijos veiksmų plano integracija.

„Vienas iš esminių šio tarptautinio projekto reikalavimų yra kiekvienam jame dalyvaujančiam miestui suburti kuo įvairesnę suinteresuotų asmenų grupę – labai svarbu užtikrinti informacijos sklaidą tarp vietinių valdžios institucijų. Šio projekto suinteresuotųjų asmenų grupė buvo nustatyta remiantis institucijomis, kurios jau dabar dirba prie darnaus judumo plano rengimo. Kiekvienas projekto partneris su suinteresuotąja grupe dalijasi projekto informacija. Vietinės reikšmės susitikimai vyks kas pusę metų“, – pasakoja G. Krušinskaitė.

Pasak projekto koordinatorės, vadovaujantis nustatytais darnaus judumo miestuose planų metodikos patobulinimais, bus paruošti vietinės reikšmės veiksmų planai. Pasitelkiant juos bus siekiama pagerinti ir užtikrinti projekto metu numatytų inovacijų įsisavinimą ir įgyvendinimą.

Projektas vyks dviem etapais: nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2019 m. birželio 30 d. bus įgyvendinama žinių dalijimosi, seminarų, techninių vizitų ir veiksmų plano rašymo fazė. Antrajame etape – nuo 2020 m. liepos 1 d. iki 2021 m. birželio 30 d. – bus atliekami parengto plano įgyvendinimo ir stebėsenos veiksmai.

SĮ „Susisiekimo paslaugos“ nuo 2017 m. sausio 1 d. dalyvauja „Interreg Europe“ programos projekte „InnovaSUMP Darnaus judumo miestuose planų inovacijos skatinant naudoti miesto transporto priemones, išskiriančias mažą kiekį anglies dioksido“. „Interreg Europe“ programa, finansuojama Europos regioninės plėtros fondo (ERPF), yra skirta skatinti politikos mokymąsi tarp valdžios institucijų, siekiant pagerinti regioninei plėtrai skirtų politikų (veiklos krypčių) ir programų vykdymą. Projekto konsorciumas sudarytas iš 9 Europos Sąjungos miestų: Nikosijos (Kipras), Prahos (Čekija), Devono (Didžioji Britanija), Kordelio (Graikija), Ravenos (Italija), Vizėjaus (Portugalija), Jasai (Rumunija) ir Salonikų (Graikija). „InnovaSUMP“ projekto laikotarpis: 2017 m. sausis – 2021 m. birželis.

Rinkodaros ir komunikacijos skyrius, vrt@vilnius.lt

Taip pat skaitykite: