Sauliaus Žiūros nuotr.

Vilnius artimiausiems šešeriems metams pasitvirtino Aplinkos monitoringo programą, kuri padės gerinti aplinkos būklės stebėseną, kad kuo mažiau būtų teršiamas oras,  būtų saugoma natūrali Vilniaus aplinka, biologinė įvairovė, kraštovaizdis, tinkamai tvarkomos atliekos. Vykdant šią programą bus sistemingai kaupiamas ir nuolat atnaujinamas aplinkos stebėjimo bankas.
Interaktyviajame žemėlapyje vilniečiai gali stebėti nuolat atnaujinamą informaciją apie triukšmo sklaidą, oro ir vandens taršą.  Interaktyvus žemėlapis:  https://maps.vilnius.lt/aplinkosauga

Nauja programa leis visuomenei ir suinteresuotoms institucijoms operatyviai gauti informaciją apie sostinės aplinkos monitoringo tyrimų rezultatus. Informacija bus renkama apie gamtinės aplinkos būklę, reikalingą darniam vystymuisi užtikrinti, teritorijų planavimo, socialinės raidos sprendimams priimti, mokslo ir kitoms reikmėms. Visi stebėjimo metu gauti rezultatai nuolat atnaujinami ir viešinami Vilniaus miesto internetinėje svetainėje http://www.aplinka.vilnius.lt/lt/

Vilniaus miesto aplinkos stebėjimo rezultatai leis tiksliau parinkti ir operatyviau taikyti prevencines priemones, padedančias saugoti ir pagerinti aplinką pagal aplinkosauginius sektorius bei turėti įtakos aplinkoje vykstantiems pokyčiams.

Programai  pritarė  Aplinkos apsaugos agentūra, Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcija, Lietuvos geologijos tarnyba, Neries regioninio parko direkcija,  Vilniaus pilių  valstybinio kultūrinio rezervato direkcija.

Per visus šešerius metus programos įgyvendinimui bus skirta 526 tūkst. eurų.

Rinkodaros ir komunikacijos skyrius, vrt@vilnius.lt

Taip pat skaitykite: