Austeja ir Gabrielius Landsbergiai / @Teofiliaussvente archyvo nuotr.

Pas konservatorius nūnai madinga varyti ant Skvernelio, kad šis nepataisė švietimo sistemos: antai Kubilius bit.ly/32Y2lB6, Gintarė Skaistė bit.ly/2YlYVVz.

Kad Lietuvos švietimo sistema yra sulaužyta sutariame visi. Būkime atviri: prasta švietimo kokybė luošina Lietuvos vaikus, ypač provincijoje, iš jų bei iš mūsų valstybės atimdama ateitį. Neetiška politikuoti, kai Lietuvos švietimo sistema didelę dalį mūsų vaikų sugeba paruošti tik valytojų, statybininkų ir vištų gaudytojų karjeroms emigracijoje. Reikia susitarti ir veikti.

Todėl brolius ir seseris konservatorius kviečiu pasižiūrėti į veidrodį ir pasakyti: ar 2009 m. Kubiliaus vyriausybės įvykdyta švietimo reforma davė tuos rezultatus, kurių jūs tikėjotės?

Krepšelizacija ne tik institucionalizavo atskirtį švietime — pasiturinčiųjų privačioms mokykloms dalijame viešus pinigus, o kitus vaikus mokome už tai, kas lieka — bet ir sukūrė ekonominį pagrindą jūsų pirmininko Gabrieliaus Landsbergio šeimos bizniui (žr., pvz., bit.ly/2MuEMufbit.ly/2SO9r6S). Kaip mums žinoti, kada jūsų pasiūlymai švietimo srityje nuoširdūs, o kada skirti Austėjos ir Gabrieliaus dividendų didinimui?

Štai jūsų kandidatė Žirmūnuose žada spartų finansavimo švietimui didinimą jau kitų metų biudžete. Puiku — mokinio krepšelio didinimas tiesiogiai didina jūsų pirmininko šeimos biznio pajamas. Ar to siekiate? Dar ji žada išmokyti jaunuolius susigaudyti pasaulyje, o ne pasiruošti egzaminams. Kaip, subsidijuodama dar vieną Karalienę Mortą?

Dar daugiau: kam išvis reikėtų Austėjos privačių mokyklų, jei visos Lietuvos mokyklos būtų geros mokyklos? Kuo prastesnės valdiškos mokyklos, tuo daugiau mokinių bus privačiose. Kuo didesni mokinio krepšeliai, tuo didesnės privačių mokyklų pajamos. Todėl jūsų pirmininkas yra finansiškai suinteresuotas, kad Lietuvos švietimo sistema veiktų kuo neefektyviau — kad valdiškos mokyklos būtų prastos ir dosniai finansuojamos. Kaip mums atskirti jo asmeninį interesą nuo jūsų švietimo politikos?

Blogiausia, kad krepšelizacija perskėlė visuomenę. Jei aš išgaliu prisidėti prie mokesčių mokėtojų sunešto mokinio krepšelio ir savo vaiką siųsti į privačią mokyklą, kam man apskritai rūpintis valdiškų mokyklų kokybe? Kuo jos prastesnės, tuo man geriau — mažiau konkurencijos mano vaikui stojant į mediciną. Ir nedrįskit man didinti mokesčių vardan didesnio švietimo finansavimo — man pigiau pasiimti dabartinį mokinio krepšelį ir primokėti papildomai, nei per mokesčius tą krepšelį didinti visiems Lietuvos vaikams.

Ekonomine prasme sukūrėte bendro veiksmo problemą: visi būtume turtingesni, jei turėtume kokybišką švietimą, bet pasiturintiesiems jūs davėte paskatas priešintis švietimo kokybės gerinimui. Supriešinote privačius interesus su bendru.

Tad, broliai ir sesės konservatoriai, ar matote taisytinų dalykų prieš 10 metų jūsų vyriausybės įvykdytoje švietimo reformoje? Ir kaip mums žinoti, kada jūs veikiate vardan viešojo intereso, o kada vardan Gabrieliaus Landsbergio šeimos biznio?

Taip pat skaitykite: