Sauliaus Žiūros nuotr.

Vilniaus miesto savivaldybė ir jos įmonė „Vilniaus šilumos tinklai“ pateikė 200 mln. vertės pretenziją dėl koncerno „Veolia“ valdomos bendrovės „Vilniaus energija“ šilumos ūkio nuomos sutarties įsipareigojimų nevykdymo.

Nuo 2002 metų Vilniaus miesto šilumos ūkį pagal nuomos sutartį valdė Prancūzijoje įsikūrusios bendrovės „Veolia“ antrinė įmonė – UAB „Vilniaus energija“. Kovo 29 d. baigus galioti 15 metų trukmės nuomos sutarčiai, sostinės šilumos ūkį ir veiklą perėmė AB „Vilniaus šilumos tinklai“ (VŠT).

Pasak Vilniaus vicemero Valdo Benkunsko, pasiruošimo perimti šilumos ūkį iš „Vilniaus energijos“ metu išaiškėjo nemažai neįvykdytų nuomininko įsipareigojimų bei pažeidimų, kurių pagrindu teikiame pretenziją. „Pagal laidavimo sutartį „Veolia“ besąlygiškai laidavo už nuomininko, t. y. „Vilniaus energijos“ įsipareigojimų vykdymą. Todėl apie tai pranešėme nuomininko laiduotojui įteikdami pretenziją“, – sako V. Benkunskas, VŠT Stebėtojų tarybos narys.

VŠT pretenzijoje laiduotojui pranešama apie nuomininko įsipareigojimų nevykdymą, kurie siejami su elektros ir šilumos gamybos kaštų sumažinimu, Vilniaus miesto šilumos ir elektros generavimo bei centralizuoto šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemų ir šilumos trasų modernizavimu, komercinių bei finansinių bendrovės perspektyvų gerinimu, naujų vartotojų pritraukimu.

Pretenzijoje yra paminėti ir kiti neįvykdyti įsipareigojimai – dėl grąžinamų įrengimų ir perduodamų objektų tinkamumo patikimam ir efektyviam šilumos ir karšto vandens tiekimui bei elektros energijos ir šilumos gamybai, o taip pat dėl jų bendros likutinės vertės, kuri neturi būti mažesnė negu buvo sandorio įvykdymo dieną.

Pasak VŠT vadovo Manto Buroko, vertinant šių ir kitų įsipareigojimų nevykdymą arba netinkamą vykdymą „Vilniaus energijos“ padaryta žala gali siekti apie 200 mln. erų. „Pretenzijos vertė bus tikslinama, kuomet patys apžiūrėsime visus įrenginius bei objektus, susipažinsime su jų vertinimą atlikusio nepriklausomo eksperto galutinėmis išvadomis“, – sako įmonės generalinis direktorius.

VMS ir VŠT pateiktoje pretenzijoje nurodyta žalos vertė yra paskaičiuota atsižvelgiant ir į Valstybinės energetikos ir kainų kontrolės komisijos nustatytas nepagrįstas „Vilniaus energijos“ sąnaudas teikiant bazinę šilumos kainą ir tai, kad iki šių metų kovo 29 d. permokos vartotojams nebuvo pilnai grąžintos. Pretenzijos vertė apima ir „Vilniaus energijos“ nesumokėtus nuompinigius už VŠT termofikacinės elektrinės (TE-3) naudojimą; įmonių, kurios yra susijusius su „Vilniaus energijos“ vadovybe, dominavimu pirkimuose; neteisėtu aplinkos taršos leidimų panaudojimu ir kt.

V. Benkunsko manymu, sprendžiant iš ribojamos informacijos ir nuolatinio trukdymo pasiruošti ūkio ir veiklos susigražinimui, gali paaiškėti dar daugiau „Vilniaus energijos“ nesąžiningos veiklos ar piktnaudžiavimo atvejų. Mūsų pareiga, ginant vilniečių ir įmonės interesus, pasitelkti visas įmanomas teisines priemones ir užtikrinti teisingumo atkūrimą“, – sako vicemeras.

Taip pat skaitykite: