Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija (toliau – NVSPL) skelbia kompiuterinės technikos, laboratorinės įrangos (turto sąrašas pateiktas www.nvspl.lt) pardavimą viešame prekių aukcione. Minimalus kainos didinimo intervalas 10,00 (dešimt eurų).

Tiesioginis aukcionas vyks 2018 m. birželio 15 d. 10.00 val., NVSPL posėdžių salėje, adresu Žolyno g. 36, Vilniuje. Nepardavus turto pakartotinis aukcionas vyks tuo pačiu adresu 2018 m. birželio 19 d. 10.00 val.

Turto apžiūros laikas – nuo 2018 m. birželio 05 d. iki 2018 birželio 07 d. nuo 13.00 val. iki 16.00 val. Turto apžiūros vieta – Žolyno g. 36, Vilnius, Bijūnų g. 6, Klaipėda.

Dalyvių registravimo vieta ir laikas – NVSPL posėdžių salė, Žolyno g. 36, Vilnius, 2018 birželio 15 d. 9.00 val.

Dalyvių registravimo tvarka – registruodamasis aukciono dalyviu, fizinis asmuo privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, nurodyti gyvenamosios vietos adresą arba korespondencijos adresą (jei gyvenamoji vieta nėra deklaruota ar nesutampa su deklaruota). Aukcione ketinantys dalyvauti juridiniai asmenys, privalo nurodyti buveinės adresą ir papildomai pateikti registracijos pažymėjimo arba Juridinių asmenų registro išrašo kopiją ir atstovo įgaliojimus patvirtinančio dokumento kopiją.

Dalyvavimas aukcione nemokamas.

Už aukcione įsigytą turtą atsiskaitoma pavedimu per 3 darbo dienas po aukciono pabaigos.

Informaciją apie aukcioną teikia Rolandas Sulimovas, Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas, Žolyno g. 36, Vilnius, tel. (8 5) 210 6851, el. p. rolandas.sulimovas@nvspl.lt.

Užsakymo Nr. KMC180037

Taip pat skaitykite: