Privatumo politika ir atsakomybės ribojimas

Privatumo politika

Portalas vilniauszinios.lt saugo Jūsų asmeninę informaciją ir ją naudoja teikiant Jums reikalingas paslaugas laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą.

Portalas vilniauszinios.lt gali rinkti ir panaudoti Jūsų asmens duomenis prekių ir (arba) paslaugų užsakymams arba, gavus atskirą Jūsų sutikimą, kitais apibrėžtais tikslais.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes pasiliekame teisę juos perduoti trečiosioms šalims tiktai tuo atveju, jei to reikia konkrečiai paslaugai teikti. Jokiais kitais atvejais portalas vilniauszinios.lt neatskleidžia trečiosioms šalims Jūsų asmens duomenų, prieš tai negavę išankstinio Jūsų sutikimo, išskyrus atvejus, kai to reikalauja Lietuvos Respublikos įstatymai.

Portalas vilniauszinios.lt neatsako už tai, kaip Jūsų asmens duomenis tvarko tretieji asmenys. Portalas vilniauszinios.lt taip pat neatsako už Jūsų asmens duomenų saugumą svetainėse, į kurias patenkate iš portalas vilniauszinios.lt tinklalapio.

Portalas vilniauszinios.lt įsipareigoja jūsų privačius duomenis saugoti nuo atsitiktinio sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ir neteisėto naudojimo.

Teisinė informacija

Portalas vilniauszinios.lt neįsipareigoja publikuoti atsiųstos informacijos ir pasilieka teisę ją redaguoti nederindama su ją atsiuntusiu asmeniu, nebent tai prieštarautų portalo vilniauszinios.lt ir informaciją pateikusio asmens išankstiniam susitarimui.

Siųsdami ir/ar skelbdami bet kokią informaciją (savo duomenis, nuomones, komentarus, foto ir video medžiagą) elektroniniu paštu info@medijos.lt ar portale vilniauszinios.lt Jūs perduodate portalui vilniauszinios.lt autoriaus teises, nurodytas Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme, į visą šią informaciją neatlygintinai. Portalas vilniauszinios.lt turi teisę naudotis tokiu būdu perduotomis Jūsų teisėmis į portale vilniauszinios.lt publikuotą medžiagą savo nuožiūra, laikydamasi Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo reikalavimų.

Portalas vilniauszinios.lt pasilieka sau teisę viešai neskelbti informacijos, kuri prieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams bei moralei ir gali pašalinti tokius komentarus.

Atsakomybės ribojimas

Portalas vilniauszinios.lt neatsako už savo svetainėje pateiktos informacijos turinį šiais atvejais:

  • kai ją pateikia svetainės vartotojas (už vartotojų atsiliepimus, komentarus, pastabas apie pateiktą medžiagą);
  • už kitų interneto svetainių, kurių nuorodos yra interneto portale, turinį;
  • kai yra cituojama kitų žiniasklaidos priemonių, naujienų  agentūrų ir kitų trečiųjų šalių parengta ir pateikta informacija;
  • už „Tribūnos” rubrikoje pateikiamus autorių pasisakymus;
  • kitais, Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 54 str. nurodytais atvejais.

Portalas vilniauszinios.lt negali garantuoti ir negarantuoja, kad nuorodos į vilniauszinios.lt svetainėje pateiktas kitas interneto svetaines per Jūsų paiešką bus tikslios, o Jūsų paieškos rezultatai – išsamūs.

Portalo vilniauszinios.lt redakcijos nuomonė nebūtinai sutampa su „Tribūnos” rubrikoje skelbiamų autorių mintimis.

Įspėjamu N-18 ženklu pažymėtuose straipsniuose tekste vartojama nenormatyvinė leksika arba publikuojamos seksualios, nuogus kūnus vaizduojančios fotografijos ar video medžiaga. Jie skirti tik pilnametystės sulaukusiems skaitytojams.